Programul TV-AssistDem urmăreşte două obiective principale: construirea dispozitivul şi efectuarea studiului clinic pentru validarea eficacităţii programului în îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor şi aparţinătorilor acestora cât şi a creşterii gradul de administrare a tratementelor medicale.

Proiectul se bazează pe trei ipoteze majore:

  • Accesibilitatea: sistemul poate fi adaptat pentru a fi utilizat cu uşurinţă de pacientul care suferă de tulburări cognitive respectând toate criteriile de confidenţialitate. Cheia acestei adaptări este proiectarea centrată pe utilizator unde pacienţii, aparţinătorii lor şi medicii pot configura interfaţa şi funcţionalitatea aplicaţiilor.
  • Eficacitatea: sistemul va îmbunătăţi atât calitatea vieţii pacienţilor cât şi pe cea a aparţinătorilor acestora. Pacienții vor beneficia de o administrare mai corectă a tratamentul, ceea ce va determina o încetinire a deteriorării lor fizice sau mentale iar aparţinătorii vor beneficia de sprijinul sistemului în activităţile desfăşurate pentru îngrijirea pacientului.
  • Reducerea costurilor: sistemul va reduce costurile cu asistenţa medical pentru îngrijirea pacienţilor care suferă de tulburări cognitive. Pricipala reducere a costurilor va fi realizată prin micşorarea numărului complicaţiilor medicale (fizice sau psihice), ceea ce va determina şi reducerea numărului de internări în spital, vizite de urgenţă la medic sau îngrijiri medicale de specialitate la domiciliu. Aceste îngrijiri medicale pot fi ca urmare a incapacităţii aparţinătorului de a-şi îndeplinii îndatoririle faţă de persoana bolnavă, determinate de epuizarea fizică sau psihică.